JPGS Konceptskåp LIGHTCORE och Flakbilar
Vårt nyutvecklade skåp för bilar upp till 7 ton är optimerat
gällande styrka samt lastförmåga.
Skåpet är isolerat i grundutförande, vilket gör att vårt standardskåp kan byggas 
om till tex kylbil. 
Skåpet är designat med rundade profiler, allt limmas enligt den senaste tekniken
för att undvika läckage.