JPGS text
loading...

JPGS LIGHTCORE och Flakbilar
Vårt nyutvecklade skåp för bilar upp till 7 ton är optimerat
gällande styrka samt lastförmåga.
Skåpet är isolerat i grundutförande, vilket gör att vårt standardskåp kan byggas om till tex kylbil. 
Skåpet är designat med rundade profiler, allt limmas enligt den senaste tekniken för att undvika läckage.

JPGS Kaross AB, Johannebergsvägen 2, 31272 Skummeslövsstrand
0430-541860 ¦ info@jpgskaross.se