JPGS KAROSS ETT HÅLLBART FÖRETAG   

PERSONAL

För oss på JPGS Kaross är det självklart att alla våra medarbetare ska jobba under goda arbetsvillkor och målet är att vi ska ha kontrollerade och goda arbetsförhållanden genom hela vår värdekedja.

EKONOMI

Genom att arbeta med hållbarhet anser vi på JPGS Kaross att vår lönsamhet kommer att öka och då kommer vi i ännu större grad att kunna fokusera på hållbarhet, det blir en win-win situation.

KONSTRUKTION

JPGS tillverkar produkter av hög kvalitet vilket är en grundförutsättning för att produkterna ska kunna användas länge. Hur konstruktionen är uppbyggd påverkar både miljön & lönsamheten. Vi har utvecklat en ny design med bättre aerodynamik för att minska luftmotståndet för en lägre miljöpåverkan, detta resulterar i att bränsleförbrukningen minskar avsevärt. Detta är en design och tillverk-ningsmetod som vi är ensamma om på marknaden.

PRODUKTIONSPROCESSEN

Vi har full kontroll över den totala produktionsprocessen och vi fokuserar på att skapa produkter av hög kvalitet och med lång livslängd. Vi är en komplett samarbets-partner och allt vi producerar är kundan-passat. Vi har god kännedom samt kunskap av att bygga på nya generationens gas- och elbilar. Vi använder oss av den senaste teknologin för att kunna uppfylla våra kunders krav samt för att ergonomin och arbetsmiljön ska vara så god som möjligt för våra anställda, vi har exempelvis investerat i en limrobot samt CNC-fräsar.

ARBETSMILJÖ

Vårt företag lever upp till både lagar och avtal och vi strävar efter att överträffa dessa. Vi främjar god hälsa och god säkerhet bland våra medarbetare, vi genomför riskbedömningar för att före-bygga olyckor och tillbud. Vi registrerar och utreder systematiskt olyckor och tillbud och genomför åtgärder för att säkerställa att händelsen inte ska inträffa igen. Vi vill vara en sund arbetsplats där alla känner sig trygga, starka och hälsosamma. För ökad hälsa främjar vi träning, goda matvanor, vi riskanalyserar arbetsmoment och verkar för en bättre ergonomi.

MILJÖ

Vi är ett litet företag, men vi vet att vi är stora nog att påverka vår omgivning, de människor och den miljö vi kommer i kontakt med. Vi vet att vi har ett ansvar och vill bidra till ett hållbart samhälle på de sätt vi kan.

RECYCLING

Det bästa sättet att minska en produkts miljöpåverkan är att förlänga dess livslängd och optimera användningen av den. För att bidra till detta har vi på JPGS utvecklat miljödeklarerade och återvinningsbara skåp tillsammans med Stena. Stena kan då återvinna skåpen till 90 % till nya material eller energi. Vår målsättning är att alla våra skåp skall vara återvinningsbara. Vi har även certifierat vissa produkter för järnväg för att kunna transportera mer via tåg.

SÄKRA PRODUKTER & TJÄNSTER

Våra produkter och tjänster kan kund med gott samvete använda sig av. De kan lita på att de är framtagna på det mest hållbara vis, produceradeav de bästa materialen–med hjärta och med deras och planetens bästa i åtanke.

För att säkerställa att all information om våra produkter alltid är tillgängliga för kund ersätter vi de fysiska pärmarna med USB-kort. På detta sätt sparar vi tid och pengar samt har en lägre förbrukning av papper och toners.

AVFALLSHANTERING

På JPGS Kaross använder vi oss av säker avfallshantering i samarbete med Stena recycling och avfallet sorteras så att det skyddar miljön i möjligaste mån. Stena hjälper oss att ta hand om det farliga avfallet på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

ÅTERVUNNET MATERIAL

Vi har ambitionen att öka användningen av återvunnet material i våra produkter och flertalet av våra produkter tillverkas av det miljövänliga isoleringsmaterialet ArmaPET, som tillverkas av återvunna PET-flaskor. Detta leder till 245 kg lägre utsläpp av koldioxid per skåp än om vanligt isolerat material används. ArmaPET har även bättre isoleringsförmåga över tid, högre hållfasthet och längre livslängd vilket ger mindre miljöbelastning, lägre vikt och lägre energiförbrukning under sin livslängd. Våra produkter är de första i Norden tillverkade av återvunnet PET-material som är FNA-certifierade av RISE. Det är en certifiering som visar att kylskåpen har genomgått tuffa tester och bevisat att de håller en jämn och låg temperatur under flera timmars drift även om det är varmt utomhus. Detta behövs med hänsyn till de höga kraven för att transportera livsmedel och läkemedel i en obruten kylkedja.

KLIMATET

Vi vill så långt vi kan verka för en hållbar värdekedja & dra ner på onödig resursförbrukning. Vår tillverkande industri kräver en väsentlig mängd energi, därför har vi gjort en energikartläggning som identifierar energi effektiviserings-potentialen. Vi strävar efter att använda mer energi från förnybara källor eller energikällor med lägre klimatpåverkan.

HJÄRTSTARTARE & HLR-utbildning

Varje år rapporteras ca 5 000 fall av hjärtstopp utanför sjukhus av ambulanssjukvården, personen blir medvetslös eftersom hjärtat inte pumpar upp syrerikt blod till hjärnan. Tidig och korrekt HLR tillsammans med tidig användning av hjärtstartare krävs för att den drabbade ska ha möjlighet att överleva. För att trygga vår personal samt det lokala samhället i Skummeslövsstrand har vi på JPGS Kaross investerat i en hjärtstartare. Vi har registrerat den i Sveriges Hjärtstartar-register så att den finns tillgänglig för alla att hitta under våra öppettider. Vi har även låtit samtliga av våra anställda gå utbildning i HLR för att de ska veta hur de ska agera i en eventuell situation.

unsplash