LIGHTCORE & FLAKBILAR

Vårt nyutvecklade skåp för bilar upp till 7 ton är optimerat
gällande styrka samt lastförmåga. Skåpet är isolerat i grundutförande, vilket gör att vårt standardskåp kan bygga som till tex kylbil. Skåpet är designat med rundade profiler, allt limmas enligt den senaste tekniken för att undvika läckage.